Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára VEKOP 8.5.2-17

Támogatást igénylők köre:

Nagyvállalkozások, amelyek:

i. legalább két lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Képzések megvalósításával kapcsolatos tevékenységek

i. képzések lebonyolítása belső képzésként, vagy vásárolt szolgáltatásként;

ii. a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;

iii. képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósítók alkalmazása, biztosítása.

b) képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

c) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek

i. kötelező nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

d) Projekt előkészítési tevékenységek

i. vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének kidolgozása;

ii. HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy továbbfejlesztése;

iii. közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek (közbeszerzési terv elkészítése).

e) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek

i. a képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, stratégiák kidolgozása, munkavállalói igények felmérése;

ii. belső képzések esetében képzési program, tananyag kidolgozása.

f) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

i. projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása;

ii. adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

Támogatás mértéke: 60 – 100%

Területi korlátozás: Kizárólag Közép-magyarországi projektek támogathatóak

Kötelező vállalások:

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezéséig:

i. legalább 17 főt bevon a képzésekbe, melyek minimum 5%-a, de legalább 2 fő hátrányos helyzetű munkavállaló;

ii. a képzés során a résztvevők minimum 80%-a tanúsítványt vagy bizonyítványt szerez (amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, minimum 60%-a tanúsítványt vagy bizonyítványt szerez);

Támogatás összege: Minimum 10 Millió Ft – maximum 100 Millió Ft

Projekt időtartama: Maximum 24 hónap

Benyújtás: 2017. június 1-től