Az ÁGM Inside Word kft. minőségpolitikája

Az ÁGM Inside Word kft. minőségpolitikája

Vevőink elégedettségében látjuk üzleti sikerességünk kulcsát, ezért ügyfeleink számára értékteremtő szolgáltatásokat nyújtunk. Eredményeinket hozzáférhetővé tesszük partnereink számára, újabb céljainkat nyilvánossá tesszük az oktatási, szolgáltatási kultúra folyamatos fejlesztése és terjesztése érdekében.

Ebben a folyamatban elsődlegesnek tekintjük munkatársaink, partnereink szerepét, motiváltságuk növelésével, képzettségi szintjük emelésével biztosítjuk, hogy erőforrásainkat a lehető leghatékonyabb módon használjuk fel ügyfeleink kiszolgálása érdekében

Az ÁGM Inside Word kft. szigorú szakmai és alkalmassági szempont szerint összeválogatott szakemberek és partnerek közreműködésével dolgozik. Szoros a kapcsolat az oktatók, és a vezetés között. Munkájuk folyamatos értékelés alatt áll, az esetleges problémák közös megoldására törekszünk. Képzési és vizsgáztatási tevékenységünk, az éves üzleti tervben meghatározottak szerint, a munkaköri leírások, vállalkozási, megbízási szerződések tartalmai és követelményelemeinek alapján jól leszabályozott.

Minőségirányítási rendszerünk magas szintű célokat és minőségi követelményeket tűz ki, megvalósításukhoz erőforrásokat és módszereket rendel, biztosítva a folyamatos megújulás feltételeit. Feladatunk, hogy vevőink elvárásaihoz illeszkedve, garantáljuk a határidőre, magas minőségi színvonalon nyújtott oktatási és vizsgáztatási szolgáltatásokat.

A külső társadalmi, gazdasági környezetet folyamatosan figyeljük. A változásokra reagálunk, és ezeket beépítjük tevékenységeinkbe. A jogszabályi környezet figyelése, a változások haladéktalan átvezetése folyamatainkon és követelményeinken kiemelt fontosságú. A jogszabályi követelmények érvényesítése munkatársaink, partnereink felé következetese és teljes körű.

Önértékelési rendszerünk fontos visszacsatolást jelent a cégvezetés számára értékeinkről, eredményeinkről és a fejlesztési irányokról. A vezetés feladata az éves önértékelés eredményeinek megjelenítése a minőségi célokban és az operatív cselekvési tervekben.

Oktatóink partnereink kiválasztását körültekintően végezzük, személyes és szóbeli ismerkedéssel, képzettségük és szakmai referenciájuk megismerésével.

A legfontosabb szempontok az oktatói, partneri kapcsolat létrejöttéhez:

  • törvényi, jogszabályi környezetnek, előírásoknak megfelelés;
  • jó pedagógiai érzék;
  • magas szintű szakmai és gyakorlati ismeretek megléte;
  • a cég jó hírnevének megőrzése, erősítése.

Minden naptári év lején meghatározzuk az éves intézményi célkitűzéshez kapcsolódó egyéni fejlesztési célokat, amelyek a munkatársak kompetenciájára, valamint személyiség- és magatartásjegyeire épülnek. Az egyéni fejlesztési célokat szóbeli önértékelés és vezetői értékelés alapján közösen állapítjuk meg, és összehangoljuk az adott év felnőttképzési tevékenységével.

Az önértékelés és vezetői értékelés keretében felülvizsgáljuk a minőségpolitikában rögzítettek teljesülését, és gondoskodunk annak megújításáról, amennyiben azt a felülvizsgálat szükségessé teszi.

A szakmai fejlődés elősegítéséhez folyamatosan figyelemmel kísérjük az újdonságokat, szakmai kiadványokat, konferenciákat, információs újságokat.

Cégünk stratégiája kiemelt fontosságúnak tartja az intézményi, a felnőttképzési engedélyezéshez kapcsolódó, valamint a vonatkozó jogszabályi környezetnek való folyamatos megfelelést, a vevői elégedettség magas szintű fenntartása, működésünk szabályozottsága és átláthatósága érdekében. A minőség iránti elkötelezettséget a cég vezetése minden tevékenységi folyamatában következetesen érvényesíti.