Prezentációs tréning angol és magyar nyelven

Prezentációs tréning angol és magyar nyelven

Prezentációs tréning angol és magyar nyelven

A prezentációs tréning célja:
a hatásos prezentáció elengedhetetlen nyelvi kellékeinek elsajátítása. A tréning segít elsajátítani azokat a kifejezéseket, szó- és mondatszerkezeteket, amelyek szükségesek a sikeres elõadás megtartásához.

Audiovizuális tananyag segítségével közösen elemezzük a sikeres prezentációk nyelvét, a jó előadó ismérveit, gyakorlatainkkal pedig segítünk a megszerzett tudás elmélyítésében.

Mivel nagyon fontos, hogy mi történik a prezentációt megelőző percekben vagy például a kávészünetben, ezekre az alapvető társalgási helyzetekre is felkészítjük a résztvevőket.

Célcsoport:
Ezt a tréningünket azoknak ajánljuk, akiknek gyakran kell álláspontjukat nyilvánosság előtt kifejteni, akiknek bemutatókat, előadásokat, beszédet kell tartani angolul.

A főbb tematikai elemek:

  • prezentációs technikák;
  • célok meghatározása;
  • a prezentáció felépítése;
  • a prezentáció kezdete és befejezése;
  • a verbális és non-verbális kommunikatív eszközök;
  • vizuális eszközök használata;
  • beszédtechnika, hangsúly, intonáció;
  • retorikai eszközök, szemiotika;
  • prezentáció terminológia, hasznos kifejezések
  • rögtönzött és tervezett prezentációk.