Általános és szaknyelvi nyelvtanfolyamok

Általános és szaknyelvi nyelvtanfolyamok

Az Inside Word Nyelvoktató Központ az általános nyelvi tanfolyamokon túl nyelvvizsga-előkészítő és szaknyelvi nyelvtanfolyamokat is szervez angol, német, spanyol, francia és olasz nyelven.

Nyelvvizsga-előkészítés

Nyelviskolánk nem nyelvvizsga-központ, de biztosítja hallgatóink felkészítését az általános nyelvvizsgákmellett a komplex, speciális szókinccsel bővített nyelvvizsgákra is. Oktatóink egy része nem csak nagy gyakorlattal rendelkezik a Cambridge TOEFL, Pitman, Trinity, BME, Euro, Goethe és ORIGÓ nyelvvizsgákra való felkészítésben, hanem maguk is vizsgáztatók az egyes központoknál.

Üzleti nyelv

Ma már minden vállalkozás számára elengedhetetlen, hogy az alkalmazottak jártasak legyenek az idegen nyelvű üzleti terminológiában, és egy memo, üzleti levél, vagy ajánlatkérés elkészítése, illetve a panaszokra, ajánlatokra való gyors és pontos reagálás ne okozzon gondot. Az Inside Word nyelviskola üzleti nyelvi kurzusait olyan magyar és anyanyelvi oktatók tartják, akik többnyire maguk is üzleti szférában szereztek tapasztalatot, vagyis a nyelvi kompetenciát első kézből vett tapasztalataikkal erősítik. Az Inside Word erre távoktatásos megoldást is kínál e-learning formájában!

Pénzügyi nyelv

Az üzleti nyelvi képzés specifikus területe a banki és adózási rendszerekkel, és az ehhez tartozó speciális terminológiával foglalkozó kurzus. A nyelvtanfolyam nemcsak auditorok és pénzügyi szakemberek számára javasolt, hanem mindenkinek, akinek munkakörébe tartozik a szerződéskötés, egyeztetés, és valamilyen formában a döntéshozatal. Szakképzett, az üzleti szférában is jártas, esetenként szakirányú végzettséggel rendelkező oktatók gondoskodnak a minőségi képzésről.

Jogi szaknyelv

Jogászoknak, joghallgatóknak és minden olyan munkatársnak ajánljuk jogi szaknyelvi tanfolyamunkat, akik számára fontos, hogy az idegen nyelvű szerződéseket probléma nélkül megértsék, és eligazodjanak a jogi nyelv útvesztőiben. Az Inside Word nyelviskola kurzusa természetesen mindig csak egy területet ölel fel, hogy a résztvevők megfelelő jártasságot szerezzenek az adott szférában. Oktatóink egy része szakirányú (jogi és tanári) képesítéssel is rendelkezik.

Orvosi szaknyelv

Egyre nagyobb igény és érdeklődés van hazai orvosaink és orvostanhallgatóink körében a külföldi munkavállalás iránt. Ennek feltétele nem csupán a társalgási szintű angol nyelvtudás, hanem az angol orvosi nyelv megfelelő szintű ismerete is. Az Inside Word kurzusát az orvosi angol oktatásában jártas képzet nyelvtanárok végzik.

EU-szaknyelv

Csatlakozásunk után megnőtt a hazai vállalkozások igénye az EU-s pályázatírás fortélyaira. Kurzusainkon nem csupán az EU-s terminológiát, és a pályázatírás nyelvi módozatait sajátíthatják el a résztvevők, hanem megismerkedhetnek az EU intézményeivel, strukturáltságával, politikájával, és alapelveivel is.

Prezentációs technika

A szolgáltatások kicserélésének, a kapcsolathálózatok fejlesztésének leggyakoribb módja az új szolgáltatást kínáló cég bemutatója. A sikeres idegen nyelvű prezentáció módszereit és lépéseit szituációs gyakorlatok segítségével sajátíthatják el a hallgatók fokozatosan.Az Inside Word nyelviskola erre külön intenzív tréninget is kínál!

Tárgyalástechnikai gyakorlatok

Esettanulmányok és felvételek elemzésével és feldolgozásával sajátíthatják el a hallgatók a hatásos érvelés, magyarázat és reagálás módozatait. Egy-egy eset részletes írásos kidolgozásával, konzultációkkal és szituációk gyakorlásával válhatnak egyre elmélyültebbé egy-egy témában. Az Inside Word nyelviskola erre külön intenzív tréninget is kínál!

SZINTFELMÉRŐ TESZTEK