Angol igeidők

BLOG: Angol igeidők

Az angol igeidők igazi lavinaként szakadnak a kezdő nyelvtanuló nyakába. Szemben a magyar nyelv egyszerűnek tűnő múlt, jelen, jövő igeidővel (ami valójában 2 igeidő), az angol összesen 12 igeidőt számlál.

Magyar igeidők

A magyar nyelv tehát valójában 2 igeidőt tart számon, a múltat és a jelent. A jövőt ugyanis a jelen idő ragozásával, időhatározókkal fejezzük ki. 

Ha elképzeljük a helyzetet, hogy milyen módon lehet elmagyarázni egy angol anyanyelvű személynek a magyar igeidők működését és ragozását, nem biztos hogy könnyebb helyzetben vagyunk, mint fordított esetben.

Érdemes tehát nem úgy nekiállni az angol igeidők megtanulásának, hogy mennyire bonyolult; ha a magyart meg tudtad tanulni, az angol is menni fog.

Angol igeidők

Az angol igeidők hasonlóan épülnek fel. Alapvetően itt is múlt, jelen, jövő idő a kiindulás, viszont ezeket az igeidőket tovább bonthatjuk, elsősorban az idővonalon betöltött szerepük szerint.

A jelen idő esetében például külön igeidő szolgál az általánosság kifejezésére (Simple Present) vagy az éppen folyamatban lévő cselekvésekre (Present Continuous).

Most nézzük át ezt a 12 angol igeidőt röviden, 1-1 példával. Ne feledd, az egyes igeidők kifejtése jóval nagyobb terjedelembe férne csak bele mint ez a blogbejegyzés, így ez inkább csak ízelítő. A példaként felsorolt esetek sem foglalják magukban az összes lehetséges esetet.

Szóval ez a bemelegítés, de ha szeretnél jobban elmerülni az angol igeidők varázslatos világában, javaslom jelentkezz üzleti angol nyelvtanfolyamunkra.

Az igeidők alakját az igeidő neve mögötti zárójelben jelezzük, ahol a Vx az igealakot jelenti (pl V2 az ige második alakja).

Past Simple (V2)

Egyszerű múlt idő. Akkor használjuk, ha egy múltbeli eseményről beszélünk, ami a múltban be is fejeződött, függetlenül a múltbeli esemény hosszától.

Az igét itt egyszerűen múlt időbe, rendhagyó ige esetén második alakba tesszük:

Elment az iskolába – He went to school.

Angliában éltem 5 évig –  I lived in  England for 5 years

Past Continuous (Was/Were + V1 + ing)

Folyamatos múlt idő. Segítségével elmondhatjuk mit csináltunk a múlt egy adott időszakában, illetve történetmesélés során is fontos szerepe van.

Éppen olvastam, amikor megérkezett a bátyám – I was reading when my brother arrived.

Past Perfect (had + V3)

Befejezett múlt idő, lényegében múlt a múltban. Olyan múltbeli eseményekhez kapcsolódó események esetén kerül elő, amikor egy múltbeli esemény kapcsán egy addigra befejeződött cselekvést kell kifejezni.

Túl későn érkeztél, a repülő felszállt – You were too late, the airplane had taken off.

Past Perfect Continuous (had been + V1 + ing)

Folyamatos befejezett múlt idő. Ezt olyan cselekvések kifejezésére használjuk, amikor a cselekvés a múltban történt esemény előtt kezdődött, és az esemény bekövetkezte után nem fejeződött be (de a jelenben már nem tart).

Az igeidő megfelel a lentebb tárgyalt Present Perfect Continuous igeidőnek, csak ez a múltban történt.

Használata: I had been [ige]+ing

Peti nagyon fáradt volt, ő futott – Peti was very tired. He had been running.

Talán kicsit nehézkes megérteni, pedig lényegében nagyon egyszerű: nem derül ki hogy Peti abbahagyta-e a futást (sőt valószínűleg nem), miután megállapítottuk, hogy fáradt volt.

Present Simple

Vagyis egyszerű jelen idő. Ezt használjuk általánosságok, rendszeres cselekvések kifejezésére. Tehát olyan esetekben, amikor a cselekvés nem éppen most történik, hanem ismétlődik, szokásos keretek között történik meg:

Minden reggel 8 órakor kelek – I get up every morning az 8:00

Present Continuous (am/is/are + V1 + ing)

Folyamatos jelen idő, amit értelmezhetünk folyamatban lévő jelen időként is. Olyan cselekvés esetében használjuk, ami éppen most történik, de folytatódik is.

Éppen az angol igeidőkről olvasok – I am just reading about English verb tenses

Present Perfect Simple (have/has + V3)

A Present Perfect az az igeidő, amire magyar nyelvtanban való gondolkodással kicsit nehezebb megérteni. Itt ugyanis a múlt idejű események, cselekvések állnak a középpontban. Úgy érthetjük meg talán a leggyorsabban ha a híradóra gondolunk, ahol múltbeli eseményekről számolnak be, viszont nem határozzák meg pontosan mikor is történt.

A tudósok új csillagot fedeztek fel  – The scientists have discovered a new star

Figyelj azonban arra, hogy ha ehhez hozzáteszünk egy időhatározót, már nem a Present Perfect lesz a megfelelő angol igeidő.

Present Perfect Continuous (have/has been + V1 + ing)

Ha a Present Perfect érthető, ez is könnyen fog menni. A különbség annyi, hogy a Present Perfect példájában a csillag felfedezését már befejezték. Ellenben ha nem fejeződött be a felfedezés folyamata, tehát még most is tart, folyamatban van (Continuous), akkor a Present Perfect Continuous igeidőt használjuk.

A tudósok új csillagrendszer feltérképezésén dolgoznak – Scientists have been working on mapping a new star system 

Future Simple (will + V1)

Avagy egyszerű jövő idő. Olyan esetekben használjuk, ha nem tervezett, de jövőbeli cselekvésről/eseményről beszélünk, vagy ha ígéretet, ajánlatot teszünk a jövőre vonatkozóan, vagy jóslásokba bocsátkozunk.

Holnap esni fog – It will rain tomorrow

Future Continuous (will be + V1 + ing)

Jellemzően arra használják ha a jövő egy adott pillanatában történik a cselekvés, de az említett időpont előtt kezdődött,és valószínűleg utána fog véget érni.

Holnap 10 kor teniszezni fogok – I will be playing tennis at 10am tomorrow

Future Perfect (will have + V3)

A Future Perfect igeidő esetében egy jövőbeli eseményhez képest múlt idejű cselekvés, esemény kifejezésére használandó.

Holnap tud hívni 9 órakor. 8 óráig végzek a reggelivel. – You can call me at 9 am. I will have eaten breakfast by 8.

Future Perfect Continuous (will have be + V1 + ing)

Folyamatos befejezett jövő idő, amit akkor használunk, ha a jövőből tekintünk vissza olyan eseményekre, amelyek a jelen és a jövőbeli időpont között történnek majd, de nincsenek befejezve. 

8 órát fogok dolgozni este hatig – I will have been working for 8 hours to 6PM.

További BLOG bejegyzések